Historia

Concello

As primeiras noticias aparecen nos textos e fontes clásicas da época romana, concretamente Ptolomeo, aquí establecéronse un dos vinte e dous pobos dependentes do Convento Xurídico Asturicense con capital en Astorga, concretamente o pobo que se asentou nestas terras foi o dos Németas que ocuparían a zona do Bolo e a súa capital sería Volobriga.  

Tra-lo abandono da comarca polos romanos, a chegada de Suevos e Visigodos e a unificación político-relixiosa en tempo de Leovigildo e Recadero, debeuse vivir tempos de paz.  

No período das repoboacións non tivo un papel preponderante, debido á ausencia de asentamentos de ordes monásticas e por conseguinte a nula creación de mosteiros, aínda que puideron exercer a súa influencia: San Pedro de Montes, San Martín de Castañeda, Santa María de Cariacedo, Santa María de Acibeiro, San Julián de Samos, Celanova.. 

Na época medieval edifícase o seu castelo, non se sabe de certo quen o funda. Uns atribúenos a raíña Dª Urraca filla de Afonso VIN, e outros o atribuían á filla desta, Sancha Raimundez. O febril patrocinio de construcións nos séculos XII e XII de tipo civil e militar ocorre nesta época en Galicia con motivo de protexer e dominar territorios para un mellor control. 

Tivo título de condado e pertenceu ós Condes de Lemos.  

A vila do Bolo, recibiu privilexios por parte dos monarcas castelán-leoneses, polos servizos prestados á Corte. Un exemplo disto é a documentación de que se dispón por mor da guerra fraticida entre Pedro I e Enrique II.  

Esta guerra tivo repercusións nos actuais municipios do Bolo E A Veiga dado-los privilexios de franquezas e liberdades concedidos a esta xurisdición e á de Viana do Bolo, polo Rei Enrique II a cambio do apoio prestado. Estes privilexios darán lugar a continuos preitos e serán a base para que ambas xurisdicións queden libres de todo señorío. 

A finais do s. XV con motivo das revoltas Irmandiñas, o Castelo do Bolo foi desfeito na terceira revolta e volto construír cando estas conclúen por orde de Juan de Pimentel conde de Benavente e dono destas terras.
Que a xurisdición do Bolo gozase de foros concedidos polo rei D Enrique II e confirmados por reis posteriores, facía que fosen usados polos boleses en constantes preitos, os requerimentos dos Pimentel ó pago de impostos eran respondidas en continuas negativas ocasionando que o Conde De Benavente exercese a súa xurisdición con dificultade.

Non está claro cando os habitantes do Bolo pasaron a ser de realengo. Sostense que puido ser nun concerto habido entre o Concello, Xustiza e Rexedores do Bolo e D. Pedro de Pimentel a finais do s. XVI. Xa que é a partir deste momento cando non se volve a ter noticias de ningún señor xurisdiccional.

No s. XVIII, asistimos á decadencia do castelo, usándose como canteira polos veciños e ademais á perda do seu contorno polo adosamiento de casas ás cortinas do castelo e a proximidade doutras á torre da homenaxe.

Durante a guerra da Independencia, a comarca de Valedoras foi escenario de violentos enfrontamentos entre as tropas francesas e os seus habitantes liderados polo abade Casoio, impiden o paso do xeneral Soult. 

No Antigo Réxime, as parroquias que integran o actual municipio do Bolo pertencían á xurisdición de realengo do Bolo e de Viana do Bolo, rexidas polos respectivos alcaldes ordinarios en nome do rei. Co establecemento dos primeiros concellos constitucionais en 1812 creouse o municipio do Bolo integrado no partido xudicial de Valedoras e en provincia única de Galicia. A administración propia do Antigo Réxime restableceuse en 1814, tras a derrogación da constitución por decreto-lei de Fernando VII. No Trienio Liberal restaurouse a constitución e con ela o municipalismo. Neste período dividiuse a provincia de Galicia (1822) Incluíndo case toda a comarca de Valdeorras na provincia de Villafranca del Bierzo, excepto Ou birlo, que pasou a formar parte do partido de Viana e por conseguinte da nova provincia de Ourense.

Posteriormente e unha vez restaurado o municipalismo en 1834, establécese este municipio cos mesmos límites que o actual dependente do partido xudicial de Vilamartín e integrado na nova provincia de Orense. Pouco despois volveu de novo ao partido de Viana, no que permaneceu ata a súa supresión en 1867, data na cal incorporouse ao barco de Valedoras.

Actualmente pertence ao partido xudicial de Poboa de Trives.Volo